Šta je NIPT

Neinvazivni prenatalni test (NIPT)  je skrining test za odredjivanje genetskih anomalija u ranom periodu trudnoće. NIPT je namjenjen i kod jednoplodnih i kod blizanačkih trudnoća. Može se uraditi najranije od navršene 10. nedjelje trudnoće putem uzimanja majčine venske krvi.

Šta NIPT testira?

NIPT testovima se izoluju djelovi DNA (slobodno-ćelijska DNA) u Vašoj krvi tokom trudnoće kako bi se obezbijedila tačna informacija o verovatnoći za hromozomsku anomaliju koja može uticati na zdravlje Vaše bebe. NIPT može da se uradi najranije od navršene 10. nedjelje trudnoće i provjerava najčešće hromozomske anomalije poput trizomije 21 (Down sindrom), trizomije 18 (Edvardsov sindrom), trizomije 13 (Patau sindorm), pol bebe, kao i aneuploidije polnih hromozoma. NIPT testovi poput Qualified® prenatalnog testa takođe imaju opciju da Vas informišu i o svim ostalim hromozomima kao i o velikom broju mikrodelecija i duplikacija.

Kome se preporučuje NIPT? 

Ranije je NIPT testiranje savjetovano samo trudnicama koje su imale povišen rizik za hromozomske anomalije poput žena preko 35 godina života ili žena sa porodičnom istorijom za hromozomske anomalije. Danas, profesionalana udruženja kao Američko Udruženje Ginekologa i Akušera (ACOG) i Američki Koledž Medicinske Genetike i Genomike (ACM G) preporučuje ljekarima da informišu svaku trudnicu bez obzira na godine ili rizik da je NIPT baziran na slobodno cirkulišućoj DNA i da je najpreciznija skrining opcija za trizomiju 21, trizomiju 18 i trizomiju 13.

Internacionalno Udruženje za Prenatalnu Dijagnostiku (ISPD) smatra da je odgovarajuće da se NIPT ponudi svim trudnim ženama kao primarni skrining test. 

Da li je NIPT bezbedan?

Qualified® test predstavlja neinvazivni prenatalni test (NIPT). Qualified® analizira fetalnu DNK koja se nalazi u majčinoj krvi. Za ovakvu vrstu analize hromozoma dovoljan je uzorak venske krvi majke, tako da ne postoji rizik za Vašu bebu. Komforno je kao bilo koja druga laboratorijska analiza.

Koliko je tačan NIPT?

Upotrebom tehnologije bazirane na cff DNA, Qualified® prenatalni test može da identifikuje više od 99,9% trudnoća sa Down sindromom. Statistički skrining testovi  za Downov sindrom (double, triple) mogu da propuste i do 15% trudnoća sa Downovim sindromom.