Prenatalni test Qualified®

Prenatalni test Qualified®

All-chromosomes & microdeletions ∕ duplications prenatalni test - siguran, jednostavan i pruža više informacija

Šta je prenatalni test (NIPT)?

NIPT je prenatalni skrining test koji može da se uradi najranije od navršene 10. nedelje trudnoće putem uzimanja majčine krvi. Prenatalni dijagnostički testovi poput amniocenteze i biopsije horionskih čupica dijagnostikuju prisustvo hromozomskih anomalija. Oni se uglavnom izvode kasnije u trudnoći i nose mali rizik od gubitka ploda.

Šta je prenatalni test (NIPT)?
Za zdravlje Vaše bebe i Vašu bezbrižnost

Za zdravlje Vaše bebe i Vašu bezbrižnost

NIPT-om se izoluju fragmenti (delovi) DNA (slobodno-ćelijska DNA) u Vašoj krvi tokom trudnoće kako bi obezbedio tačnu informaciju o verovatnoći za hromozomsku anomaliju koja može uticati na zdravlje Vaše bebe. NIPT može da se uradi najranije od navršene 10. nedelje trudnoće i detektuje najčešće hromozomske anomalije poput trizomije 21 (Down sindrom), trizomije 18 (Edvards sindrom), trizomije 13 (Patau sindrom), aneuploidije polnih hromozoma i mikrodeleciju DiGeorge. Neki NIPT testovi poput Harmony® prenatalnog testa takođe imaju opciju da Vas informišu o polu Vaše bebe.

Sign In